Bernini Greta

Ragazzi 50SL 10° 30.10 1° Trofeo Seve... - 2014/2015
Ragazzi 100SL 26° 01:05.02 7° Trofeo Sogeis
Ragazzi 200SL 16° 02:22.42 9° Trofeo del mosaico
Ragazzi 200DO 02:40.20 1° Trofeo Seve... - 2014/2015
Ragazzi 200MIX 14° 02:50.63 9° Trofeo del mosaico
Ragazzi 400SL 13° 04:50.60 7° Trofeo Sogeis
Ragazzi 400SL 04:57.55 9° Trofeo del mosaico